top of page

I am a material and process based artist, currently working with reactive fiber dyes and discharge on textiles. By building up many layers of added and substracted colours, the finnished artworks give way to thoughts about hidden realities. 

 

In most cases I work in large formats, which allows me to use large gestures and throwing and sprinkling the fluid colours onto the textiles. The materials´ own "will" thus plays an important part in creating the artworks by allowing the liquid mediums to soak into the fabric in its own mannes. In this way I work in the continum of control and chance.

 

I am interested in hidden realities, things we cannot see, but which are nontheless very much alive and present - both in the world around us and within us. 
 

I min mastergrad på Kunstakademiet i Bergen har jeg fordypet meg i bruk av reaktive farger og ets på tekstil. Ved vekselvis å bygge opp lag på lag med transparent farge, og å fjerne farge,  hinter de ferdige arbeidene til fordekte og skjulte virkeligheter. Verkene kan ses som en hybrid mellom et maleri og et veggteppe.

Fargene jeg bruker er flytende og prosessen kan minne om å male med akvarell. Jeg jobber imidlertid ofte med mørke farger og i stort format, og slynger og drypper fargen utover tekstilet. På denne måten lar jeg materialenes egen «vilje» ta over ved at den flytende fargen trekker ut i tekstilet på sin egen måte. Slik jobber jeg i spennet mellom kontroll og tilfeldigheter.

 

Tematisk fascineres jeg av hva som ligger i det skju, ting vi ikke kan se, men som er høyst levende og aktive – både i verden rundt oss og i oss selv. Spesielt er jeg interessert i menneskets psykologi og hvilke positive og negative krefter som finnes i oss.

bottom of page