Artist statement/Bio

 

 

Sissel Johansen (født 1974) bor og arbeider i Oslo.

 

I mitt arbeid er jeg interessert i selve handlingen å male og å tegne. Jeg har en prosessbasert tilnærming der tilstedeværelse for øyeblikkets skiftende impulser blir bestemmende for uttrykket. Med utgangspunkt i øyeblikkets innfall og tilstander, oversettes og konkretiseres disse visuelt i form av spontane tegn, spor og strøk.

I mine arbeider har jeg stor oppmerksomhet på tomrommets plass i verket. Jeg er interessert i tomhetsbegrepet og hvordan “tomhet” kan ha ulik verdi og betydning. I arbeidene ser jeg nærmere på dualiteter knyttet til tomhetsbegrepet, som fravær-nærvær; kaos-ro; støy-stillhet; sagt-usagt.

Juryerte/kuraterte utstillinger

2020                        Oslo Open (AVLYST pga. koronautbrudd)

2019                        Romeriksutstillingen

2019                        Artilleriverkstedet - høstutstillingen i Horten

2019                        Galleri Golsa, Oslo, Velvet Ropes

2019                        DORA, Trondheim, Velvet Ropes

2019                        Bærumsutstillingen

2018                        Romeriksutstillingen

2017                        Romeriksutstillingen

2014                        Nordiske akvarellmalere, årsutstilling

Gruppeutstillinger

2019                      Åpent atelier - åpent hus ved Oslo Prosjektrom og Atelierfellesskap 

2019                      Juste Gallery, Stockholm, duo-utstilling med Bente Tømmerås

2018                      "Uten forvarsel trer noe frem", Galleri Kunstgjødsel, Oslo, duo-utstilling med Camilla Gåre

2018                      Galleri DC3, Bærum

2018                      Oslo Prosjektrom, sommerutstilling

2018                      "Take off", Bærum Kunsthall, avgangsutstilling Det Tverrfaglige Kunstinstitutt

2017                      S9 Galleri, Oslo

Stipend og workshops

2017                     Utstillingsstipend fra Frifond ifb. utstilling på S9 Galleri

2017                    Tegneworkshop for barn på S9 Galleri ifb. utstilling

Artist residency

2002/2003          Can Serrat artist residency, Spania, 6mnd.

Representasjon

2019-dd               The Ode To, Stockholm

Verv

2018- d.d.           Leder av "Salong!" - et faglig møtested for alumni fra Det Tverrfaglige Kunstinstitutt

Kunstnerisk utdanning

2020 - 2023        KHiO, BA kunst og håndverk - avd. tegning og grafikk

2019                    Kunsthistorie, årskurs med Åsmund Thorkildsen ved KHiO

2015-2018          Det Tverrfaglige Kunstinstitutt, DTK, Bærum

                              Utvalgte workshops:

                              Tegning: Lara Soares, Isabel Baraona, Tatiana Amaral, Goncalo Pena

                              Grafikk: Marisa Ferreira, Marianne Karlsen

                              Kunsthistorie: Julio da Silva, Hilde Hernes, 

                              Skulptur, installasjon: Juan Milanes, Mariann Heyerdahl

                              Tekst: Anne Thomassen, Vigdis Storsveen


2014-2015           Det Tverrfaglige Kunstinstitutt, DTK, Bærum, kveldskurs
2013                     Gerlesborgskolan, sommerkurs,  moderne akvarell
2012                     Gerlesborgskolan, sommerkurs, moderne akvarell
2011/2012           Christiania Kunstakademi, kveldskurs, portretttegning


 

Kontakt/atelier

Sissel Johansen

Oslo Prosjektrom og Atelierfellesskap

Schweigaardsgate 34, Oslo

Tlf. 92 20 17 68

Mail: sisseljohansen74@gmail.com

  • Instagram sisseljohansen_

Verk til salgs hos Atelier.as 

  • w-facebook
  • w-flickr