Artist statement/Bio

 

 

Sissel Johansen (født 1974) bor og arbeider i Oslo.

 

I mitt arbeid er jeg interessert i selve handlingen å male og å tegne. Jeg har en prosessbasert tilnærming der tilstedeværelse for øyeblikkets skiftende impulser blir bestemmende for uttrykket. Med utgangspunkt i øyeblikkets innfall og tilstander, oversettes og konkretiseres disse visuelt i form av spontane tegn, spor og strøk.

I mine arbeider har jeg stor oppmerksomhet på tomrommets plass i verket. Jeg er interessert i tomhetsbegrepet og hvordan “tomhet” kan ha ulik verdi og betydning. I arbeidene ser jeg nærmere på dualiteter knyttet til tomhetsbegrepet, som fravær-nærvær; kaos-ro; støy-stillhet; sagt-usagt.

Kommende utstillinger:

Oslo Kammermusikkfestival, Høymagasinet, Oslo, 17. august 2021

Resepsjonsgalleriet, KHiO, Oslo, 2.-4. september 2021

Juryerte/kuraterte utstillinger

2020                        Oslo Open (AVLYST pga. koronautbrudd)

2019                        Romeriksutstillingen

2019                        Artilleriverkstedet - høstutstillingen i Horten

2019                        Galleri Golsa, Oslo, Velvet Ropes

2019                        DORA, Trondheim, Velvet Ropes

2019                        Bærumsutstillingen

2018                        Romeriksutstillingen

2017                        Romeriksutstillingen

2014                        Nordiske akvarellmalere, årsutstilling

Gruppeutstillinger

2019                      Åpent atelier - åpent hus ved Oslo Prosjektrom og Atelierfellesskap

2019                      Juste Gallery, Stockholm, duo-utstilling med Bente Tømmerås

2018                      "Uten forvarsel trer noe frem", Galleri Kunstgjødsel, Oslo, duo-utstilling med Camilla Gåre

2018                      Galleri DC3, Bærum

2018                      Oslo Prosjektrom, sommerutstilling

2018                      "Take off", Bærum Kunsthall, avgangsutstilling Det Tverrfaglige Kunstinstitutt

2017                      S9 Galleri, Oslo

Publikasjoner

2021                     Publisert verk i det kuraterte grafikk-nummeret av magasinet Under the Bridge

Stipend og workshops

2017                     Utstillingsstipend fra Frifond ifb. utstilling på S9 Galleri

2017                    Tegneworkshop for barn på S9 Galleri ifb. utstilling

Artist residency

2002/2003          Can Serrat artist residency, Spania, 6mnd.

Representasjon

2019-dd               The Ode To, Stockholm

Verv

2018- 2020           Leder av "Salong!" - et faglig møtested for alumni fra Det Tverrfaglige Kunstinstitutt

Kunstnerisk utdanning

2020 - 2023        KHiO, BA kunst og håndverk - avd. tegning og grafikk

2021                    Skrivekunstakademiet, sommerkurs

2019                    Kunsthistorie, årskurs med Åsmund Thorkildsen ved KHiO

2015-2018          Det Tverrfaglige Kunstinstitutt, DTK, Bærum

                              Utvalgte workshops:

                              Tegning: Lara Soares, Isabel Baraona, Tatiana Amaral, Goncalo Pena

                              Grafikk: Marisa Ferreira, Marianne Karlsen

                              Kunsthistorie: Julio da Silva, Hilde Hernes,

                              Skulptur, installasjon: Juan Milanes, Mariann Heyerdahl

                              Tekst: Anne Thomassen, Vigdis Storsveen


2014-2015           Det Tverrfaglige Kunstinstitutt, DTK, Bærum, kveldskurs
2013                     Gerlesborgskolan, sommerkurs,  moderne akvarell
2012                     Gerlesborgskolan, sommerkurs, moderne akvarell
2011/2012           Christiania Kunstakademi, kveldskurs, portretttegning

Kontakt/atelier

Sissel Johansen

Oslo Prosjektrom og Atelierfellesskap

Schweigaardsgate 34, Oslo

Tlf. 92 20 17 68

Mail: sisseljohansen74@gmail.com